—————Sirkulærøkonomi i praksis 2022—————

for entreprenører, arkitekter og interiørarkitekter

Sett av 9.juni til en dag utenom det vanlige når det gjelder gjenbruk av møbler og inventar

Omvisning på 2 fabrikker pluss presentasjon IT-verktøy for registrering og oversikt over møbler og inventar

https://www.reinventar.no/Klyngesamarbeidsgruppenn som sikrer deg en komplett sirkulær løsning i et samlet prosjekt