RE:inventar

Glomma Industrier er en av oppstartaktørene i RE:inventar-klyngen som ble etablert i 2021 og som på høsten var i full operativ drift. RE:inventar vil tilby kunder som ønsker å bli mer bevisst på sin miljømessige fotavtrykk et omfattende tjenestetilbud både gjenbruk av eget inventar og anskaffelse av brukt fremfor å kjøpe nytt. I tillegg tilbyr dette selskapet konsulentbistand for å kartlegge muligheter i virksomheter som skal bygge eller utvide og etablere et system for å følge opp eget inventar på en effektiv og oversiktelig måte. RE:inventar AS er navet i en klynge som sikter mot komplett sirkulær tankegang og har nå tilknyttet seg nærmere 15 samarbeidspartnere.

Du finner hjemmesiden til RE:inventar her