Miljø og bærekraft

FNs bærekraftsmål står helt sentralt i vår virksomhet. Glomma Industrier ønsker å bidra til å realisere målene – med fokus på anstendig arbeid og økonomisk vekst ref. mål 8, ansvarlig forbruk og produksjon ref. mål 12, stoppe klimaendringene ref. mål 13. samt samarbeid ref. mål 17.
Les mer

La oss få en grønnere verden
I dag konkurerer vi med produkter som produseres i land hvor ansatte anses som driftsmidler og ikke mennesker og som statid spyr ut mer og mer CO2 fra sine fabrikker. Når skal vi få konkurere på like vilkår?
Skal klimaendringene stoppes må de som forurenser mest innen sin bransje pålegges vesentlig høyere avgifter enn i dag og arbeid beskattes lavere,

Fokus på livsløp/kvalitet muliggjør gjenbruk av produkter og reduksjon av avfall.

Sirkulærøkonomi handler om å ikke bare kaste ting når de er brukt, men heller se på hvordan de kan bli brukt om igjen nå eller senere.

I produksjon av nye produkter, omtrekk, rehabilitering og reparasjonsvirksomhet har vi fokus på de 2 øverste nivåene i avfallshirarkiet, avfallsforebygging og gjenbruk. Dette for å få maksimalt ut av ressursene og begrense forurensende utslipp.

Vi arbeider for å få mest mulig sirkulering på nivå 1 og 2. Dette krever svært lite ekstra forbruk av CO2. Skal du være miljøvinner støtter du oss her.

Vi er i ferd med å oppnå en sluttet sirkel på nivå 1 som reduserer behovet for nivå 3-5 til et minimum.

Vi ser ikke på nivå 5 å høre hjemme i sirkulærtankegangen og nivå 4 bør kunne bli en vesentlig del mindre andel av vårt «avfall».