Rehabilitering – spesialdesign

Våre fabrikker lager spesialløsninger innen tre- og polstrede møbler. I samarbeid med Realbygg har vi levert en assortert leveranse til Indexbygget som eies av Høegh Eiendom. Leveransen består av både reparasjoner, ombygging og nydesignede møbler og innredninger.

RE:inventar

Glomma Industrier er en av oppstartaktørene i RE:inventar-klyngen som ble etablert i 2021 og som på høsten var i full operativ drift. RE:inventar vil tilby kunder som ønsker å bli mer bevisst på sin miljømessige fotavtrykk et omfattende tjenestetilbud både gjenbruk av eget inventar og anskaffelse av brukt fremfor å kjøpe nytt. I tillegg tilbyr dette selskapet konsulentbistand for å kartlegge muligheter i virksomheter som skal bygge eller utvide og etablere et system for å følge opp eget inventar på en effektiv og oversiktelig måte. RE:inventar AS er navet i en klynge som sikter mot komplett sirkulær tankegang og har nå tilknyttet seg nærmere 15 samarbeidspartnere.

Du finner hjemmesiden til RE:inventar her

Støydemping i kontormiljø

Når vi snakker med våre kunder om rehabilitering av stoler kommer det også frem at mange trenger hjelp til støydemping spesielt i såkalte stillerom / konferanserom men også mellom arbeidsplasser i kontorlandskap. Vi har løst dette for flere kunder ved:

  1. I stillerom/konferanserom ved å sette opp plater
    på vegg(er) med støydempende materiale og ulltrekk utenpå.
  2. Mellom kontorplasser ved å sette opp
    skillevegger med støydempende materiale og ulltrekk utenpå.

“I begge tilfeller kan vi bruke ullstoff som passer til selskapets grafiske profil og blir derved både et støydempende og et grafisk element på arbeidsplassen.”

Ikke bare gjenbruk

Noen ganger er det også behov for noe nytt, for eksempel når det gjelder funksjonalitet, ny materialteknologi, form, farge og profil.

Glomma Industrier bygger på 60 års erfaring innen utvikling og produksjon av møbler og inventar som har gitt selskapet solid kunnskap om vedlikehold av brukte møbler med mer. Dette er også kunnskap vi benytter for å bidra til videreutvikling av møbler. Ved vår fabrikk får designere bistand til utvikling av nye produkter og redesign til dagens krav og smak.

“Noen ganger er det også behov for noe nytt, for eksempel når det gjelder funksjonalitet, ny materialteknologi, form, farge og profil.”

Designere

Flere designere har benyttet oss i mange år som samarbeidssamarbeidspartnere på både utvikling og produksjon. Vi har en effektiv produksjon av produkter som selges i små kvanta, samt produkter med mange tilpasninger. Blant de produktene som vi har solgt mest av det siste året finner man NOVA kontorstolserie, Tynes NOR, SAGA retro-serier og Mokassers designmøbler. I tillegg produseres en del inventar til barnehager og lignende.

Arkitekter/interiørarkitekter

Vi samarbeider med arkitekter og interiørarkitekter. Etter utvidelse med en fabrikk som tar seg av treverk, Corian og aluminium kan vi tilby produksjon av de fleste typer innredninger. Der vi ikke har egen kapasitet, supplerer vi med underleveranser fra andre fabrikker eller utvikler en helhet i samarbeid med andre.

Fast pris og kvalitet

Glomma Industrier leverer alltid basert på fast pris, slik at kunden skal unngå å få negative overraskelser i etterhånd. Dette forutsetter en grundig gjennomgang forut for leveranse. Kunden får direkte kontakt med de som skal stå ansvarlig for produksjonen når det er behov for spesielle løsninger.

Fast pris gis både på gjenbruk, tilpasningsarbeid og nye produkter.

Rehabilitering og ombruk av møbler

Flere og flere bedrifter og offentlige institusjoner åpner for gjenbruk av egne møbler i stedet for å kjøpe nye. I stor grad er det snakk om enkeltprosjekter, men flere og flere inngår serviceavtaler og rammeavtaler med Glomma Industrier for å sikre en kvalifisert vurdering av hva som bør gjøres med møblene. I tillegg har vi et godt samarbeid med flere forhandlere av brukte møbler i østlandsområdet. Bruktomsetningen av møbler gjennom spesialiserte bruktforhandlere er økende, stadig flere av disse gjør avtaler med oss for å få en profesjonell rehabilitering før møblene sendes ut på markedet igjen.

“Vår virksomhet har lang tradisjon med designbistand. Markedet er ikke stort, men vi kan med vår ekspertise bistå med råd om teknisk holdbare løsninger og produksjonskostnader for ferdig utviklede produkter.”

Produksjon av møbler har det etter hvert blitt lite av i Norge. For oss er dette også et økende marked for de som ønsker korte leveringstider på mindre produksjonsserier. Vi har blant annet produksjon av NOVA kontorstolserie og TYNES institusjonsmøbler og retrostolen NOR for både privat- og institusjonsmarkedet. Utenlandsk produksjonskostnad nærmer seg suksessivt det norske kostnadsnivået. Mange erfarer at totalkostnaden ved å legge produksjon til utlandet krever større og større volum.

FNs bærekraftsmål…. vi fokuserer på – klikk her

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde sult, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Glomma Industrier er en aktiv pådriver med fokus på anstendig arbeid og økonomisk vekst ref. mål 8, ansvarlig forbruk og produksjon ref. mål 12, og stoppe klimaendringene ref. mål 13 og mål 17 samarbeid for å nå målene.

“Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.”

FNs bærekraftsmål #8

FNs bærekraftsmål #8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. For Glomma Industrier handler dette om å tilrettelegge for de ansatte, sikre gode arbeidsvilkår og trygge langsiktige arbeidsforhold.

Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.

FNs bærekraftsmål #12

Glomma Industrier ønsker å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål #12 ansvarlig forbruk og produksjon. Ved å tilby gjenbruk/omtrekk av møbler, forlenges møblenes levetid og det produsere mindre nytt.

Glomma Industrier gjenbruker mer enn 90% av alt materiale som kommer inn og arbeider kontinuerlig for å øke andelen gjennom bl.a. å benytte tekstilene til både isolasjonsmaeriale og som råstoff i nye materialer.

FNs bærekraftsmål #13

Gjennom Glomma Industrier sitt virke bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål #13. Gjenbruk/omtrekk av møbler bidrar til en mindre belastning på miljøet og klimaet enn produksjon av nye produkter.

Glomma Industrier har som mål å inspirere bedrifter, organisasjoner og private forbrukere til å gjenbruke/ombruke.

For hver stol som trekker om spares miljøet for at det blir produsert en ny stol.

FNs bærekraftsmål #17

Glomma Industrier er en sentral aktør i økt samarbeid ved etablering av RE:inventar hvor en rekke leverandører bidrar for å kunne skape et komplett tilbud ved «nyanskaffelser» hvor gjenbruk av eget inventar og komplettering med rehabilitert brukt inventar fra andre kilder før man går til anskaffelse av nyprodusert inventar.

Tilbyr kvalitet og service som få kan måle seg med

Da Telenor skulle bytte ut kontormøbler, gjorde de en avtale med Glomma Industrier (GI). I likhet med en rekke andre fikk de en opplevelse ut over egne forventninger.

– Våre kunder blir som regel veldig positivt overrasket over reisen vi tar dem med på når de benytter våre tjenester, og hvilke muligheter de faktisk har, sier daglig leder Robert Kalstad hos Glomma Industrier. Han sikter til en rekke bedrifter som har valgt å benytte deres tjenester. – Vi henter kontormøblene ute hos kunden, tar dem med oss, bytter stoff og defekte mekaniske deler, polstrer opp, renser og smører – og alle funksjoner testes og justeres. Møblene fremstår som ny og levetid dobles, sier han.

“Våre kunder blir som regel veldig positivt overrasket over reisen vi tar dem med på når de benytter våre tjenester, og hvilke muligheter de faktisk har.”

Lang erfaring gir god kvalitet

Fokus på godt håndverk, høy faglig kompetanse og bruk av kvalitetsmaterialer har vært viktig helt siden oppstarten i 1958. De ansatte i Glomma Industrier besitter unik erfaring og kompetanse som strekker seg fra antikke møbler til hypermoderne kontormøbler. De har sett bruksslitasje på nært hold i årevis, og de har studert både stoff, mekaniske deler, polstring og plastkomponenter. Disse folkene vet hva som holder og hva som ikke holder i det lange løp.
–Vi ser hvordan møblene slites, og gir produsentene av nye møbler tilbakemeldinger, slik at de kan forbedre sine produkter allerede i produksjonen, sier Kalstad. De svake komponentene erstatter vi med høykvalitetskomponenter, slik at de brukte stolene vi trekker om ofte er bedre enn de var som nye. Vi er stolte av kompetansen vi har opparbeidet oss og den deler vi gladelig med kundene våre.

Gode råd gjennom hele prosessen

Rådgivningen starter helt fra første kontakt med kunden og varer helt frem til møblene er levert. Gjennom tett dialog og befaring, får kunden anbefalinger om hvilke av sine møbler de bør gjenbruke og hvilke som trolig helst bør resirkuleres.
-Vi har erfaring med alle fabrikater. Mener vi at kvaliteten er bra vil vi anbefale omtrekk og service, understreker Kalstad.

Videre får kunden råd om hva som bør gjøres med møblene. Fokuset her er på brukerne. Selvsagt skal de skal være komfortable og funksjonelle, men også tiltalende i mange nye år. Det er mennesker som skal bruke dem og det er mennesker som skal slite dem ut. Det er her den årelange erfaringen hos Glomma Industrier kommer til nytte. I denne fasen får kunden mulighet til påvirke kvaliteten, og ikke minst også utseende.

Rozmana Ahmadi er én av de dyktige konsulentene som loser kundene gjennom den spennende prosessen det er å redesigne brukte møbler, fra slitt og kjedelig til elegant og moderne. Hennes råd er det verdt å ta med seg.
– Du kan få den fargen og kvaliteten du ønsker, sier hun og viser frem et utvalg av stoffprøver. Vi skaffer det meste, legger hun til.

Kinosalen i Nes kommune

Vi kunne tilby en fleksibel løsning, kort leveringstid -1 uke- som medførte at kinosalen hadde halv kapasitet og kun en kinokveld stengt. Kulturhussjef ønsket enn løsning på slitte armlener forårsaket av at de som sitter bak la bena på armlenet foran. Vi fikk laget og montert en metallskive mellom ryggene som løste problemet.

“En meget fornøyd kulturhussjef kunne konstatere at han hadde fått en ny kinosal med høy kvalitet til en redjepart av nypris, og et positivt bidrag til miljøet.”