Om oss

LANG HISTORIE MED MØBELPRODUKSJON

Historien om møbelproduksjon på Årnes i Nes kommune i Viken startet i 1958. Våre ansatte i produksjonen har allsidig møbelkompetanse med en kombinasjon av fagbrev og lang praksis innenfor søm og møbeltapetsering. De behersker både gamle og nye produksjonsteknikker for møbelproduksjon. Det kan her nevnes at de ansatte har vært med på å produsere flere hundre tusen stoler for kjente merkevareprodusenter som bl.a. Savo og Håg.

Fokus på godt håndverk, høy faglig kompetanse og bruk av kvalitetsmaterialer har vært viktig helt siden oppstarten i 1958. Glomma Industrier viderefører denne tradisjon, noe som bidrar til et samfunn som får mer fokus på kvalitet og gjenbruk. Dette bidrar til mindre bruk og kast, som igjen er bra for miljøet.

HØR ROBERT KALSTAD FORTELLE

Hvorfor hans team leverer fra seg produkter som er bedre enn nytt.


Les mer

Fokus på miljø – se årsrapport 2018

Gjennom vårt virke bidrar vi til at møblene forblir i kretsløpet – vi er et godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. I årsrapporten forteller vi hvordan vi bidrar til å nå FNs bærekraftmål nr 8, 12, 13 og 17.
“Du sparer masse penger og du bidrar også til å spare miljøet.”
sier daglig leder Robert Kalstad.


Se rapporten