Glomma Ind.

Gjenbruk er sirkulærøkonomi i praksis

Vi har 2 fabrikker som hovedsakelig forsyner markedet med tjenester innen rehabilitering av møbler og inventar.

I tillegg yter vi tjenester til designere, interiørarkitekter og arkitekter og produserer nye kvalitetsmøbler i småskalaserier.

Godt håndverk i industrielt miljø

Ofte bedre enn nytt – vi hjelper deg primært til å ombruke det du har

Glomma Industrier er Norges ledende industribedrifter innen bærekraftig møbelproduksjon. Mer enn 50% av vår produksjon er ombruk /  gjenbruk reparasjon og service på kvalitetsmøbler. Vi har drevet disse tjenestene siden 2009.  Med vår lange erfaring har vi også funnet møbelmodellenes svakheter og kan i mange tilfeller rette disse, slik at de bedre enn nye.

  • Møblenes levetid dobles / tredobles – dette betyr svært mye for våre kunders inventarøkonomi. 
  • Vi bruker kun kvalitetsmaterialer og velprøvde løsninger.
  • Hver gang du benytter tjenesten sparer du miljøet for produksjon av et nytt møbel

Les om FNs miljørettede bærekraftsmål her… 

«For hvert møbel som er innom oss – unngår vi at det produseres et nytt. Kunden får selv bestemme design og sparer penger. Sammen sparer vi miljøet.  Derfor er det bedre enn nytt.»

Robert Kalstad – Daglig leder

Glomma industrier inngår i klyngesamarbeidet RE:inventar 

Glomma Industrier har drevet aktivt gjenbruk siden 2009, denne erfaringen tar vi nå med oss for å utvikle gjenbruk og ombruk.  I vår strategi tok vi i 2018 inn FNs bærekraftmål nr 17 – samarbeid med andre for å nå målene.
Dette har nå materialisert seg til et klyngesamarbeidet RE:inventar, hvor vi har deltatt aktivt i etableringen. 
Her knyttes ulike miljøfokuserte aktører for å skape en enklere hverdag for brukere og eiere av møbler og innventar.  RE:inventar AS er etablert som et nav i klyngesamarbeidet for å kunne gi kundene et helhetlig tilbud for administrasjon av møbler og inventar på en profesjonell og miljøriktig måte.   Foruten å administrere samarbeid med alle aktører som skal til for å skape et helhetlig tilbud til kundene, vil RE:inventar operere vår salgs- og markedsaktivitet.  Glomma Industrier styrker med dette fokusen på effektiv og miljøriktig produksjon og faglige konsulenttjenester.  
Daglig leder vil fortsatt betjene transportsektoren og en egen ressurs i produksjonen vil serve dine private behov for rehabilitering av dine sittemøbler.  Glomma Industriers fabrikker skal fortsatt ha et høyt servicenivå og direktekontakt der kundene har behov for dette.
Vi stiller opp for våre kunder for å sikre kvalitet i våre leveranser.
 

Få pristilbud – send en epost til gi@hs.no med bilder eller tegninger av objektet

Be om et kostnadsfritt pristilbud og se mye du sparer lommeboken og miljøet.

Oppgradering av vår fabrikk for spesialinnredninger og produksjon i tre, korean og en del andre materialer.

Som et ledd i å være en komplett leverandør innen gjenbruk av møbler og innredninger har vi ervervet og oppgradert en trevarefabrikk i Nord-Odal, Glomma Spesialinnredning. Her har vi nå en maskinpark med bl.a. 2 CNC maskiner (derav en 5 akse maskin). Dette utvider vårt tjenestespekter og kapasitet betydelig.