FNs bærekraftsmål…. vi fokuserer på – klikk her

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde sult, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Glomma Industrier er en aktiv pådriver med fokus på anstendig arbeid og økonomisk vekst ref. mål 8, ansvarlig forbruk og produksjon ref. mål 12, og stoppe klimaendringene ref. mål 13 og mål 17 samarbeid for å nå målene.

“Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.”

FNs bærekraftsmål #8

FNs bærekraftsmål #8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. For Glomma Industrier handler dette om å tilrettelegge for de ansatte, sikre gode arbeidsvilkår og trygge langsiktige arbeidsforhold.

Glomma Industrier har som mål å vokse og kunne tilby flere arbeidsplasser, samt tilrettelegge for at mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet kan få mulighet til arbeidstrening.

FNs bærekraftsmål #12

Glomma Industrier ønsker å bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål #12 ansvarlig forbruk og produksjon. Ved å tilby gjenbruk/omtrekk av møbler, forlenges møblenes levetid og det produsere mindre nytt.

Glomma Industrier gjenbruker mer enn 90% av alt materiale som kommer inn og arbeider kontinuerlig for å øke andelen gjennom bl.a. å benytte tekstilene til både isolasjonsmaeriale og som råstoff i nye materialer.

FNs bærekraftsmål #13

Gjennom Glomma Industrier sitt virke bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål #13. Gjenbruk/omtrekk av møbler bidrar til en mindre belastning på miljøet og klimaet enn produksjon av nye produkter.

Glomma Industrier har som mål å inspirere bedrifter, organisasjoner og private forbrukere til å gjenbruke/ombruke.

For hver stol som trekker om spares miljøet for at det blir produsert en ny stol.

FNs bærekraftsmål #17

Glomma Industrier er en sentral aktør i økt samarbeid ved etablering av RE:inventar hvor en rekke leverandører bidrar for å kunne skape et komplett tilbud ved «nyanskaffelser» hvor gjenbruk av eget inventar og komplettering med rehabilitert brukt inventar fra andre kilder før man går til anskaffelse av nyprodusert inventar.