Rehabilitering og ombruk av møbler

Flere og flere bedrifter og offentlige institusjoner åpner for gjenbruk av egne møbler i stedet for å kjøpe nye. I stor grad er det snakk om enkeltprosjekter, men flere og flere inngår serviceavtaler og rammeavtaler med Glomma Industrier for å sikre en kvalifisert vurdering av hva som bør gjøres med møblene. I tillegg har vi et godt samarbeid med flere forhandlere av brukte møbler i østlandsområdet. Bruktomsetningen av møbler gjennom spesialiserte bruktforhandlere er økende, stadig flere av disse gjør avtaler med oss for å få en profesjonell rehabilitering før møblene sendes ut på markedet igjen.

“Vår virksomhet har lang tradisjon med designbistand. Markedet er ikke stort, men vi kan med vår ekspertise bistå med råd om teknisk holdbare løsninger og produksjonskostnader for ferdig utviklede produkter.”

Produksjon av møbler har det etter hvert blitt lite av i Norge. For oss er dette også et økende marked for de som ønsker korte leveringstider på mindre produksjonsserier. Vi har blant annet produksjon av NOVA kontorstolserie og TYNES institusjonsmøbler og retrostolen NOR for både privat- og institusjonsmarkedet. Utenlandsk produksjonskostnad nærmer seg suksessivt det norske kostnadsnivået. Mange erfarer at totalkostnaden ved å legge produksjon til utlandet krever større og større volum.