Ikke bare gjenbruk

Noen ganger er det også behov for noe nytt, for eksempel når det gjelder funksjonalitet, ny materialteknologi, form, farge og profil.

Glomma Industrier bygger på 60 års erfaring innen utvikling og produksjon av møbler og inventar som har gitt selskapet solid kunnskap om vedlikehold av brukte møbler med mer. Dette er også kunnskap vi benytter for å bidra til videreutvikling av møbler. Ved vår fabrikk får designere bistand til utvikling av nye produkter og redesign til dagens krav og smak.

“Noen ganger er det også behov for noe nytt, for eksempel når det gjelder funksjonalitet, ny materialteknologi, form, farge og profil.”

Designere

Flere designere har benyttet oss i mange år som samarbeidssamarbeidspartnere på både utvikling og produksjon. Vi har en effektiv produksjon av produkter som selges i små kvanta, samt produkter med mange tilpasninger. Blant de produktene som vi har solgt mest av det siste året finner man NOVA kontorstolserie, Tynes NOR, SAGA retro-serier og Mokassers designmøbler. I tillegg produseres en del inventar til barnehager og lignende.

Arkitekter/interiørarkitekter

Vi samarbeider med arkitekter og interiørarkitekter. Etter utvidelse med en fabrikk som tar seg av treverk, Corian og aluminium kan vi tilby produksjon av de fleste typer innredninger. Der vi ikke har egen kapasitet, supplerer vi med underleveranser fra andre fabrikker eller utvikler en helhet i samarbeid med andre.

Fast pris og kvalitet

Glomma Industrier leverer alltid basert på fast pris, slik at kunden skal unngå å få negative overraskelser i etterhånd. Dette forutsetter en grundig gjennomgang forut for leveranse. Kunden får direkte kontakt med de som skal stå ansvarlig for produksjonen når det er behov for spesielle løsninger.

Fast pris gis både på gjenbruk, tilpasningsarbeid og nye produkter.